מילון מונחים

היי פרופיט שמחה לפרסם מילון מונחים מקצועיים לתחום פעילות המימון, קרנות בערבות מדינה, פתרונות מימון, סיוע לעסקים, אשראי ועוד.

פירעון מוקדם

גרסת הדפסה דואר אלקטרוני

פירעון מוקדם פירושו ביצוע תשלום המזכה את ההלוואה במועד מוקדם מהמועד שנקבע בהסכם ההלוואה.

קרא עוד... [פירעון מוקדם]
 

מדד המחירים לצרכן

גרסת הדפסה דואר אלקטרוני

מדד המשקף את השינויים החודשיים של עליית מחירי מצרכים ושירותים המהווה "סל הצריכה" של משפחה ממוצעת.

קרא עוד... [מדד המחירים לצרכן]
 

חברת בת

גרסת הדפסה דואר אלקטרוני

חברה אשר חברה אחרת היא בעלת 50% ומעלה מהון מניותיה או 50% ומעלה בזכויות ההצבעה בה או רשאית למנות 50% ומעלה מחברי הדירקטוריון שלה.

קרא עוד... [חברת בת]
 

ביטחונות

גרסת הדפסה דואר אלקטרוני
כסף או שווה כסף המשועבד לגוף נותן אשראי אל מול ההתחייבות.
 

אוברדראפט - משיכת יתר

גרסת הדפסה דואר אלקטרוני

הסכום המותר למשיכה ועליו אנו מחויבים בריבית.

קרא עוד... [אוברדראפט - משיכת יתר]
 

ריבית

גרסת הדפסה דואר אלקטרוני
התשלום הכספי שמשלם הלווה למלווה עבור מתן הרשות להשתמש בכספו לתקופת זמן מוגדרת.
 

שפיצר

גרסת הדפסה דואר אלקטרוני

אופן חישוב החזר הלוואה המבוסס על החזרים בתשלומים שווים של קרן ההלוואה.

קרא עוד... [שפיצר]
 

תקופת גישור (גרייס)

גרסת הדפסה דואר אלקטרוני

הלוואה בה הלווה משלם במשך תקופה שנקבעת מראש רק את הריבית על ההלוואה ולא מחזיר את ההלוואה עצמה.

קרא עוד... [תקופת גישור (גרייס)]
 

הלוואה צמודה לפריים

גרסת הדפסה דואר אלקטרוני

הגוף המלווה קובע את ריבית ההלוואה וזו משתנה בהתאם לשינויים בריבית הפריים (בדומה להלוואה צמודת מדד).

קרא עוד... [הלוואה צמודה לפריים]
 

הלוואה בריבית קבועה

גרסת הדפסה דואר אלקטרוני

ריבית הבסיס שנקבעה להלוואה אינה צמודה למדד.

קרא עוד... [הלוואה בריבית קבועה]
 

הלוואה צמודה למדד

גרסת הדפסה דואר אלקטרוני

גובה הריבית החודשית /השנתית של ההלוואה נקבע ביום מתן ההלוואה בשיעור שנקבע בין הגוף המלווה למקבל ההלוואה.

קרא עוד... [הלוואה צמודה למדד]
 

הלוואה

גרסת הדפסה דואר אלקטרוני

סכום כסף שאנו לווים מכל גוף פיננסי ומתחייבים להחזיר בתנאי הלוואה ידועים מראש, ההחזר יכול להיות מחולק לאורך כל התקופה או בתשלום אחד בסוף התקופה.

קרא עוד... [הלוואה]
 

רווח תפעולי

גרסת הדפסה דואר אלקטרוני
הרווח או ההפסד הגולמי בניכוי הוצאות מכירה, הנהלה והוצאות כלליות (הכוללות הוצאות שכר, שיווק וכד').
 

רווח גולמי

גרסת הדפסה דואר אלקטרוני

הרווח הנותר לאחר ניכוי כל ההוצאות הקשורות ישירות ביצירת ההכנסות מהכנסות החברה.

 

ריבית פריים

גרסת הדפסה דואר אלקטרוני

ריבית פריים היא ריבית החובה הבסיסית שנקבעת על-ידי הבנקים ומהווה בסיס לקביעת שיעורי הריבית בפיקדונות ובהלוואות בריבית משתנה שאינם צמודים למדד המחירים לצרכן או לשער החליפין.

קרא עוד... [ריבית פריים]
 

תוכנית עסקית

גרסת הדפסה דואר אלקטרוני

תוכנית עסקית היא מסמך המסכם את עיקרי ההבטים בהקמת עסק והבוחן את כדאיות יישומו של המייזם.

התוכנית מרכזת את עקרונות הביצוע הנדרשים להקמת העסק. תוכנית עסקית מציגה הערכה כלכלית על בסיס הנחות עבודה, נתונים עסקיים ותחזיות לטווח ארוך. מבנה ותוכן התוכנית העסקית מותאם לכל עסק בהתאם לאופי פעילותו ומטרותיו.

קרא עוד... [תוכנית עסקית]
 


יצירת קשר

*חובה

חובה להקליד שם מלא (לפחות 3 תווים).
שגיאה בהקלדת כתובת הדואר האלקטרוני
חובה למלא מספר טלפון תקין (ספרות בלבד)
 
אני מאשר\ת את תנאי השימוש באתר
כתובת
הילל-יפה 11
בית-קורן, משרד 19
חדרה 3820320

טל: 09-9583250
פקס: 09-9583260
דוא"ל: contact@high-profit.co.il
באנר
בניה ואחסון - Ahoy קידום אתרים | שרה קמינר - עיצוב אתרים